Mgr. David Tygr Ploc, MBA
bezpečnostní expert
safety first...
CZ
|EN
|RU
Tel.: +420 608 819 671
E-mail: david@tygrploc.cz
IČO: 68361084

Bezpečnostní školení

Školení zaměstnanců zaměřené na:

 

  • Seznámení s bezpečnostní směrnicí firmy
  • Rozbor dosud nastalých nežádoucích situací
  • Seznámení s postupy v případě mimořádných událostí
  • Seznámení s komunikačními pravidly
  • Seznámení se zásadami BOZP
  • Školení je vhodné provádět v pravidelných intervalech, při nástupu nového zaměstnance a dále po závažné mimořádné události