Mgr. David Tygr Ploc, MBA
bezpečnostní expert
safety first...
CZ
|EN
|RU
Tel.: +420 608 819 671
E-mail: david@tygrploc.cz
IČO: 68361084

Řízení mimořádných událostí

V případě mimořádných událostí je nutné jednat rychle a dle předem nastavených pravidel. Zkušený bezpečnostní odborník je předpokladem rychlého a efektivního zvládání nežádoucích situací. Jde o činnost krizového managementu.  Správný a rychlý postup může znamenat mnohem nižší škody, či menší ohrožení životů a zdraví.  Po nastalé mimořádné události je nezbytné neprodleně informovat kompetentního odborníka schopného jednat v krizové situaci.